DSHwood

Vi sælger

Vi sælger træ til både det europæiske marked samt til oversøisk eksport. Vores vigtigste markeder er Kina, Tyskland, Indien, Vietnam og Danmark.

Vi køber

Vi køber træ fra bl.a. Danmark, Tyskland, UK og Frankrig. Vi køber alle gængse træarter i skoven, inklusiv flis & energitræ.

Kontakt en af vores Afdelinger

Indkøb og salg:

Danmark
Skotland
Frankrig
Tyskland

 

Salg:

Indien
Vietnam
Kina

værdi for vores kunder & leverandører

DSHwood er en international handelsvirksomhed der handler med alle gængse råtræprodukter af løvtræ og nåletræ samt savet træ og biobrændsel.

Gennem vores verdensomspændende netværk kan vi sikre tryg afsætning og forsyning af kvalitetstræ til møbelfabrikker, finerværker, savværker, cellulosefabrikker og varme- og energi værker til optimale priser for alle parter.

Derfor skal du vælge dshwood

- Bredt sortiment af skovens produkter i både indkøb og salg
- Fleksibilitet i forhold til ønsker fra kunder og leverandører
- Stabil samarbejdspartner med sikkerhed for betaling og levering

DSHwood er ejet af skovbrugets interesseorganisation. DSHwood støtter således op om skovenes langsigtede økonomiske udvikling. 

Vores Historie

DSHwood startede under navnet Danske Skoves Handelskontor som del af Dansk Skovforening efter store stormfald i 1967. Gennem 1970’erne og 80’erne udviklede Handelskontoret store eksportmarkeder for dansk træ, især nåletræ til Skandinavien og løvtræ til Asien. I år 2000 blev virksomheden udskilt som et selvstændigt datterselskab under Dansk Skovforening og ændrede navn til DSHwood. Selskabet er fortsat 100% ejet af Dansk Skovforening og er således skovejernes eget handelsselskab.