DSHwood sælger FLIS / ENERGITRÆ til varmeværker og andre energi værker i Skandinavien

DSHwood som leverandør

DSHwood omsætter pt. ca. 500.000 rummeter flis svarende til 150.000 ton flis, til kunder over hele landet. Markedet er stærkt stigende og vi forventer øget omsætning af flis de kommende år.

Vore kunder er primært fjernvarmeværker og større industrier.

Leveringssikkerhed er en selvfølge, idet DSHwood har en stor skare af underleverandører i hele Danmark samt landene omkring os

I DSHwood er vi tæt på vore kunder, og kender den enkelte kundes/kedels behov for kvalitet og leveringsrytme. 

Ved nyanlæg bidrager vi gerne med ideer vedrørende den praktiske del af flisleveringen. 


Kontaktperson

Erik T. Kjær

 

Handelsskovfoged, nåletræ / energitræ

 

+45 7355 2547 /
+45 2344 9555

 

etk@dshwood.com