Ledelse i DSHwood

Rasmus Grønborg Bak, CEO 

Rasmus har som CEO ansvaret for den overordnede ledelse af DSHwood kocernen med ca. 50 medarbejdere verden over. CEO definerer koncernens strategi samt den efterfølgende operationalisering og implementering. Rasmus har været i DSH siden 2017 og har en bred erfaring i virksomhedsledelse fra den svenske og danske skovsektor. Rasmus er Forstkandidat (M.Sc. Forestry) fra Landbohøjskolen og Göttingen Universitet.
 

Palle Haugsted, Administrations- og Økonomichef

Palle har som Administrations- og Økonomichef ansvaret for bogholderi, regnskab, compliance og administration samt vores understøttende IT-systemer. Palle har været hos DSHwood siden 2006 og kom hertil med en bred erfaring som revisor samt fra ledelses- og økonomifunktioner i detailbranchen. Palle er uddannet Merkonom og har en HD i regnskab.

 
 

Bestyrelse i DSHwood

Formand Torben Friis Lange, President Asia, CIS, Middle East & Chairman Global Sourcing and Trading, AarhusKarlshamns AB

  

Jan Søndergaard; Direktør i Dansk Skovforening, Forstkandidat

Ud over at være ejerens repræsentant i bestyrelsen bidrager Jan med sit kendskab til leverandørerne og branchen generelt. Jan var fra 2000-2006 selskabets første direktør efter etableringen som selvstændigt datterselskab af Dansk Skovforening. Fra den periode har Jan et indgående kenskab til kerneforretningen i DSHwood.

 

Kristian Eriknauer, Vice President, Corporate Responsibility, Arla Food