Miljø

DSHwood handler kun med træ  med  lovlig og kendt oprindelse. Derfor undgår vi at handle med træ fra følgende kategorier:

  • Illegalt skovet træ,
  • Træ der er skovet i modstrid med oprindelige folks rettigheder,
  • Træ fra skove hvor driften truer beskyttet flora og fauna,
  • Træ stammende fra skove der er under konvertering til plantager eller andet end skovbrugs anvendelse,
  • Træ stammende fra skove hvor der er plantet genmodificerede træarter.

 

Certificering 

DSHwood er sporbarhedscertificeret (Chain of Custody) i henhold til både FSC og PEFC og er således godkendt til at håndtere og markedsføre certificeret træ.

DSHwood er derudover i stand til at spore alt træ der handles gennem selskabet.

DSHwood handler derfor kun med træ med lovlig og kendt oprindelse. Vi handler således ikke med træ der;

  • er skovet Illegalt
  • er skovet i modstrid med oprindelige folks rettigheder
  • stammer fra skove hvor driften truer beskyttet flora og fauna
  • stammer fra naturlige skove der er under konvertering til plantager, landbrug eller anden anvendelse
  • er er genmodificeret

 

Herunder link til download af vores PEFC og FSC certifikat.