DSHwood vil være den foretrukne partner indenfor salg af træ

DSHwood handler med alle former for råtræ, flis og savet træ fra europæiske skove. Gennem egen international indkøbs- og salgsorganisation tilstræber vi at købe træet direkte hos leverandøren og sælge direkte til slutbrugeren. DSHwood er et rent handelsselskab og ejer således ikke egen industri eller skove.

 
Gennem vores indkøbere i Danmark, Tyskland, Skotland og Frankrig er vi i stand til at levere store mængder med stor leveringssikkerhed indenfor både nål- og løvtræ. Denne fleksibilitet og leveringssikkerhed er af stor betydning for mange af vores kunder.
 
Fordi vi med egen salgsorganisation er til stede på de væsentligste markeder i Europa og Fjern- og Mellemøsten kan vi levere direkte til slutbrugeren og udnytte udsving i markedsforhold i de forskellige markeder. Denne fleksibilitet kan vi udnytte til fordel for vores leverandører.
 
Vi køber træ både ved skovvej og netto-på-rod. Gennem samarbejde med udvalgte entreprenører er vi i stand til at stå for hele processen fra skovning til træet når frem til slutbrugeren. Vores samarbejde med udvalgte europæiske savværker gør det muligt for os også at handle med savet træ foruden råtræ og flis.
 
DSHwood udspringer af Dansk Skovforening, de private skoves brancheorganisation, hvor Danske Skoves Handelskontor blev etableret i 1960’erne med henblik på at finde nye eksportmarkeder for dansk træ. I år 2000 blev DSHwood etableres som et selvstændigt datterselskab ejet af Dansk Skovforening. Vi er således skovens eget handelsselskab.
 
Vi har fokus på at være en stabil langsigtet samarbejdspartner for vores kunder og leverandører med stor betalingssikkerhed baseret på en sund financiel situation i virksomheden.