EN GOD HANDEL GENNEM DSHWOOD – VI HAR KONTAKTERNE TIL KUNDERNE

DSHwood som kunde

I DSHwood tilbyder vi at gå ind i opgaven på det stadie som leverandøren ønsker.

  1. Netto på rod, stående træ der ikke er fældet endnu, og hvor DSH udfører maskinopgaven
  2. Træ der er fældet, men hvor DSH udfører flishugningen i terræn
  3. Træ der er fældet og udkørt til bilfast vej, men hvor DSH udfører flishugningen
  4. Flis der er oparbejdet og deponeret ved bilfast vej

DSHwood tilbyder en sikker og sober afvikling af handlen. Vore kunder er fordelt over hele landet, hvilket kommer leverandørerne til gavn jævnfør korte køreafstande.

Flis kan afregnes i faste rummeterpriser eller efter den brændværdi træet har. Brændværdi måles i Gigajoule som er samme afregningsform vi har ved vore kunder.

DSHwood søger altid nye leverandører, så kontakt os for en uforpligtende snak 

Er du skoventreprenør indleder vi gerne nye samarbejder. 

Kontaktperson

Erik T. Kjær

 

Handelsskovfoged, nåletræ / energitræ

 

+45 7355 2547 /
+45 2344 9555

 

etk@dshwood.com