DSHWOOD handler LØVTRÆ PÅ DET GLOBALE MARKED

Indkøber løvtræ/ nåletræ/ energitræ

DSHwood har i mange år arbejdet med international afsætning af løvtrækævler. Gennem årene er der oparbejdet et bredt kontaktnet til industrier over det meste af verden, og sammen med en tilsvarende stor erfaring på logistik opnår vi en optimal løsning for vore kunder og leverandører.

Vi køber træet hos vores leverandører ved bilfast vej i skoven og sørger for en hurtig og præcis levering frem til industrien. Inden forsendelse behandles træet så det opfylder de ofte mange krav der stilles i modtagerlandet. Det kan være fx højtryksrensning, voksning, fungicidbehandling eller fumigation. 
 

Vi er købere til kævler i flg træarter:

  • Bøg (Fagus sylvatica)
  • Eg (Quercus petraea, Quercus robur) 
  • Ask (Fraxinus excelsior)
  • Rødeg (Quercus rubra)
  • Ær (Acer pseudoplatanus)
  • Poppel/bævreasp (Populus tremula, Populus sp.)
  • Andre specielle arter efter forudgående aftale.
     

Kontaktpersoner

Anton Hvolris

 

Indkøber, løvtræ

 

+45 7355 2662 /
+45 2044 7989 /
+46 4069 28 169

 

ah@dshwood.com

Jens Fuglsang Røge

 

Indkøber, løvtræ

 

+45 2189 7455

 

jfr@dshwood.com